Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Prioriterade grupper

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Biblioteken har även ett uppdrag att prioritera de svenska nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Bibliotekens tjänster och utbud ska vara tillgängligt för alla.

Biblioteksutveckling Region Örebro län främjar folkbibliotekens utvecklingsarbete för de prioriterade grupperna på olika sätt. Det handlar till exempel om att omvärldsbevaka och att delta i regionala och nationella nätverk.

Regional biblioteksutveckling samordnar ett nätverk om nationella minoriteter med representanter från länets folkbibliotek.

Besök även

Minoritet.se
En webbplats om de svenska nationella minoriteterna och minoritetsspråksreformen.

Myndigheten för tillgängliga medier - MTM
Myndigheten för tillgängliga medier tillhandahåller det digitala tal- och punktskriftsbiblioteket Legimus.

Världens bibliotek
Gratis digitalt bibliotek med e-böcker på flera olika språk.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 30. Juni 2023