Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Kommunal samverkan

Tillsammans med länets tolv kommuner arbetar vi inom tre utvecklingsområden: kultur för barn och unga, kultur och hälsa samt kultur i hela länet.

Arbetet drivs och samordnas inom tjänstemannastödet för kulturchefer (chefsgrupp samverkansråd kultur). Arbetet stäms av löpande med kommunala politiker inom specifikt samverkansråd kultur.

Handlingsplan för kultursamverkan region och kommuner

Handlingsplanen är en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, och är en konkretisering av Örebro läns kulturplan.

Handlingsplanen är uppbyggd av en rad aktiviteter som ska genomföras och leda fram till de tre utvecklingsmålen.

Handlingsplanen är en konkret plan som styr det gemensamma arbetet för samverkan i tjänstemannastödet för kulturchefer.

Region Örebro län vill 2020–2023 genom samverkan med länets kommuner

  1. stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor är ett annat område.
  2. stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.
  3. utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet.

Kontakte

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 12. Januar 2023