Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län

Pandemin är på många sätt annorlunda jämfört andra kriser eftersom den har fått konsekvenser för många oavsett yrke, bransch, ålder eller kön. Ur ett näringslivsperspektiv skiljer det också en hel del jämfört med andra kriser. Under våren genomförde vi tre olika analyser med lika många fokusområden; besöksnäring, små- och medelstora företag och industrin.

Läget i landet

Ris och ros för regeringens coronastrategi

Finanspolitiska Rådet släppte sommaren 2021 en granskning av regeringens strategi för att hantera effekterna av Coronapandemin. Åtgärderna som vidtagits bedöms ha varit rimliga och inom det s.k. finanspolitiska ramverket. Samtidigt har kostnaderna för regeringens alla stödåtgärder under 2020 uppgått till ca 160 miljarder kronor.

Underskottet i de offentliga finanserna väntas stiga från 3,1% av BNP under förra året till 4,5 % av BNP i år. Det är det största underskottet sedan 90-talskrisen.

På flera punkter får regeringen samtidigt hård kritik. Den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna bedöms inte varit särskilt träffsäker utan snarare dyr och oprecis. Omställningsstöd mot bolag med omsättningstapp till följd av pandemin har dock träffat väl, även om kritik finns mot att åtgärderna har inneburit problem med sena besked, långa handläggningstider och ändrade villkor under pandemins gång.

 

Läget i länet

Rekordnoteringar i pandemins spår
Företag i den av Coronarestriktioner hårt restaurangbranschen i länet har ställts inför stora utmaningar under ett års tid.

Samtidigt driver vissa bolag mot rekordnoteringar, Kopparbergs Bryggeri är ett sådant exempel. Första kvartalet 2021 rapporterades som det näst bästa någonsin.

Nedgångar i försäljningen i början av pandemin och in i 2021 har främst berott på att man inte kunna leverera mot viktiga turistmarknader. Samtidigt har man nått hög försäljning mot andra marknader, trots betydande logistikutmaningar bl.a. med stängda gränser.

 

Kontakte

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 19. Januar 2022