Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Målet är ökad elektrifiering i Örebro län

Veröffentlicht: 2024-03-13 11:55

Hur kan vi tillsammans bidra till elektrifieringen och en robust elförsörjning i Örebro län? Det var frågan som diskuterades med representanter för elproducenter, elnätsägare, stora elkonsumenter och länets kommuner.

Krister Lauri på Energikontoret Region Örebro län berättar om projektet Elsmarta östra Mellansverige på mötet den 8 mars

 

Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. I övergången till ett mer hållbart energisystem behöver samhället elektrifieras och förses med elektrisk energi inom till exempel industri- och transportsektorn.

Behov av att driva på elektrifieringen

Fredag den 8 mars var ett 60-tal personer samlade för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att driva på elektrifieringen i Örebro län. Bland talarna fanns Svenska kraftnät, Eon, Energimyndigheten, Örebro bostäder och projektet Elsmarta östra Mellansverige. Dagen bjöd också på diskussioner i mindre grupper. Värd för mötet var Länsstyrelsen och Region Örebro län.

- Jätteroligt att så många slöt upp på mötet och är engagerade i frågan. Tillsammans kan vi nå ännu längre än vi redan gjort. Elektrifiering är en nödvändighet om vi ska nå klimatmålen i Sverige och Örebro län, säger Irina Hallor, utvecklingsledare inom klimatstrategi, Region Örebro län.

Förslag för fortsatt arbete

Dagen arrangerandes av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län som tillsammans ansvarar för länets energi- och klimatprogram och driver energi- och klimatrådet som hör ihop med programmet.

- Målet är att tillsammans landa i både konkreta insatser och i hur vi kan samverka i det fortsatta arbetet. Dagens möte var ett startskott och målet är en ökad elektrifiering i Örebro län, säger Per Evenhamre, enhetschef Klimat och energi, Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen och Region Örebro län ska nu ta fram ett förslag på det fortsatta arbetet som kommer att presenteras i Örebro läns energi- och klimatråd under våren 2024.

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi- och klimatprogrammet

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 13. März 2024