Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Kollektivtrafik

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef

Staffan Juliusson

Enhetschef: Serviceresor

Therese Triumf

Kommunikationschef Länstrafiken

Jan Berglöf

Projektledare

Lina Ramberg

Kollektivtrafikstrateg

Stefan Boere

Kollektivtrafikstrateg

Samhällsplanering och infrastruktur

Karin Wallin

Tf enhetschef samhällsplanering och infrastruktur

Dino Keljalic

Transportstrateg

Patrik Ståhl

Utvecklingsledare: regional fysisk planering

Simon Jäderberg

Infrastrukturstrateg

Maja Eriksson

Infrastrukturstrateg

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 17. Januar 2021