Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Konstdygnet 17-18 november 2021

Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Årets tema är Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor. Detta blir tydligt under en längre tid med begränsningar och avsaknad av de möten med konsten som vi är vana att få.

Wed 17 Nov - Thu 18 Nov 2021
09:00 - 16:00

Pandemin belyser många svagheter som finns inom konst och kultur, särskilt konstnärers villkor, men även förutsättningar för arrangörer. Vi kan inte, och ska inte, blunda för det negativa som hänt och händer inom konsten på grund av pandemin. Det är viktigt att se till vad vi kan göra för att förbättra och utveckla situationen som råder.

Vi vill med detta konstdygn fokusera på vad vi har lärt oss och vad vi kan ta med oss in i framtiden. Vilka erfarenheter kan vi ta vara på och vad har bidragit till utveckling för konsten?

Anmälan och program

Anmälan till 2021 års Konstdygn öppnar i september. Då publiceras också programmet.

Om Konstdygnet

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops.

Konstdygnets fem residensprojekt 2021

Arrangörer

Konstdygnet arrangeras av främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.