Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Civilsamhälle

Vi stärker förutsättningarna för civilsamhället och den sociala ekonomin genom att arbeta tillsammans med andra organisationer - regionalt, nationellt och internationellt. På regionorebrolan.se kan du läsa om föreningar, studieförbund och sociala företag i länet.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 18, 2021