Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Lämna synpunkter på förslaget om ny regional kulturplan 2024-2027

Du har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget om ny regional kulturplan till och med 28 april 2023.

Hur lämnar jag in synpunkter?

Skicka dina synpunkter via e-post senast den 28 april.

Det finns också möjlighet att kontakta oss via telefon eller skicka in synpunkter via brev till adressen:

Region Örebro län
Område Kultur och ideell sektor
Box 1613
701 16 Örebro

Märk ditt svar så här

Om du är utsedd till remissinstans ber vi att du märker ditt svar: Remissvar kulturplan dnr 22RS11865

Här ser du vilka som är remissinstanser

Om du inte är remissinstans märker du ditt svar:
Synpunkter kulturplan dnr 22RS11865

Fortsatt process

 • Med stöd av inkomna remissvar presenteras ett nytt förslag på regional kulturplan för kulturnämnden i juni.
 • Ett slutligt förslag på kulturplan tas fram till mitten av augusti för att beslutas om kulturnämnden 1 september, regionstyrelsen 27 september och regionfullmäktige 10 oktober 2023.
 • Den antagna kulturplanen presenteras för Statens kulturråd som ska godkänna planen.
 • Den nya regionala kulturplanen börjar gälla 1 januari 2024.

Aktörer inom samverkansmodellen

 • Länsteatern Örebro
 • Örebro läns museum (med slöjdkonsulenter)
 • Länsmusiken i Örebro
 • ArkivCentrum Örebro län
 • Opera på Skäret
 • Stadra Teater
 • The non existent center (Ställbergs gruva)

Övriga aktörer med uppdrag i den regionala kulturplanen

 • Teater Martin Mutter
 • Konst på hög (Kumla kommun)
 • Amatörteaterkonsulenterna (ÖLBF)
 • Amatörmusikkonsulent (Scenit)
 • NJOV (Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg)
 • Alfred Nobels museum i Karlskoga
 • Skoindustrimuseet i Kumla
 • Frövifors pappersbruksmuseum
 • Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka

Länets kommuner

 • Askersunds kommun
 • Degerfors kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Nora kommun
 • Örebro kommun

De politiska partierna

 • Socialdemokraterna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Liberalerna
 • Örebropartiet

Övriga

 • Länsstyrelsen Örebro
 • Örebro läns bildningsförbund
 • KC-Mitt
 • Svensk form Örebro län
 • Art of Sweden
 • Ideell kulturallians nationellt
 • KLYS nationellt
 • Fellingsbro folkhögskola
 • Kävesta folkhögskola
 • Örebro konstskola
 • Örebro Universitet
 • Konstfrämjandet Bergslagen
 • Riksteatern Örebro län
 • Örebro läns hembygdsförbund

Om förslaget på ny kulturplan

Remissversionen av kulturplanen innehåller målsättningar, strategiska inriktningar och beskrivningar av länets kulturliv.

Det är Region Örebro län som har tagit fram förslaget genom dialog med kulturinstitutioner, kommuner, professionella kulturskapare, civilsamhället och aktörer från andra samhällsområden.

Läs resultat från dialogprocessen 2022

Contacts

Lena Adem

Strateg och analytiker

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 9, 2023