Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

SILK - internationalisering av social ekonomi

Region Örebro län deltar under 2021 i det globala projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin.

världskarta med länder som deltar i SILK-projektet färgmarkerade

Om projektet

Projektet SILK pågår mellan maj och december 2021 och handlar om att etablera ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande mellan experter, forskare och beslutsfattare.

SILK logotyp

Deltagare och finansiärer

Projekt finansieras av OECD och samordnas av Diesis Network (Belgien).

Partner i projektet

I projektet deltar representanter från exempelvis Kanada, USA, Brasilien och Indien. Region Örebro län representerar Sverige och ingår i gruppen för beslutsfattare inom EU tillsammans med Spanien, Italien, Nederländerna och Österrike.

Organisationer för socialt företagande

Inom EU

Diesis Network
Social Economy Europé
Mondragon (Spanien)

Utanför EU

CICOPA
SSE Forum International
SEWF
CCEDNET (Kanada)
USFWC ovh NCBA/Clusa (USA)
SITAWI (Bracilien)
TARA (Indien)
Social value and Solidarity Foundation (Korea)

Experter och beslutsfattare

Inom EU

EURICSE
ZSI (Österrike)
REVES
ACCIO (Katalonien/Spanien)
Region Örebro län (Sverige)
ART ER (Emilia-Romagna, Italien)
Amsterdam Impact (Nederländerna)

Utanför EU

MCE Conseils (Quebec, Kanada)
William Emilio Cerritelli (Brasilien)
Martin van den Borre (Kanada)
Associsation of Korean Local Governments and SSE (Korea)
INAES (Mexico)

Contacts

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 24, 2021