Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

AI Impact Lab

AI Impact Lab – ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län – är industrins och den offentliga sektorns ingång till AI-kompetensen vid Örebro universitet. AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i regionen.

Örebro universitet accelererar AI-utvecklingen i Örebroregionen

bild 1.jpg

AI Impact Lab stärker länets utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI. AI Impact Lab är värd för Örebronoden inom AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpningar inom artificiell intelligens. AI Impact Lab har ett antal funktioner i sitt erbjudande;

AI-lots

AI Impact Labs mål är att accelerera användandet av AI i samhället. För att nå dit hjälper de andra aktörer på vägen. Via funktionen AI-lots ges chansen att ställa frågor direkt till oss och få svar. Vanliga frågor publicerar vi här, i anonymiserad form.

till vanliga frågor och svar

lots.jpg

Strategiska inriktningar

AI Impact Lab arbetar med fem strategiska inriktningar, då de har identifierats som viktiga för vår regionala utveckling eller för samhället i stort. Inriktningarna är dynamiska, vilket innebär att fler kan komma till i takt med att vårt arbete utvecklas.

Läs mer om arbetet här.

ai ftg.jpg

 

Contacts

Mikael Jorstig

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Lisa Virén

Utvecklingsledare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 23, 2021