Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Entreprenörskap

Örebro län ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap både i utbildningen och senare i livet. Vi vill att människor förverkligar sina idéer, startar och utvecklar företag.

Företagande skapar tillväxt

Därför är det viktigt att stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften bland alla oss som bor här. Vi driver därför nätverket Entreprenörskapsteamet där organisationer som främjar entreprenörskap och nyföretagande samlas regelbundet för att utveckla arbetet.

Stärk entreprenörskapet tillsammans

Vill du vara med och stärka entreprenörskapet i Örebro län? Nu finns det möjlighet att söka pengar för delprojekt inom Region Örebro läns ramprojekt ENSA

Prioriterat är de strategiska inriktningarna ”Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag” samt ”Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet i näringslivet”. 

Delprojekten ska genomföras i samhandling mellan minst två aktörer och ha en ungefärlig omfattning på fyra månader till ett år. Medfinansiering krävs inte.

Vi vill att företagen utvecklas

Vi jobbar också med att etablerade företag ska kunna utvecklas och växa genom bland annat affärsutveckling, utbildning och finansieringsmöjligheter. Det kan handla om att hjälpa företagare att hitta nya marknader, formulera smarta affärsmodeller eller delta i nätverk där olika kompetenser kan mötas.

Region Örebro län driver nätverket Företagsutvecklarna där omvärldsbevakning, idéutbyte och kompetensutveckling stärker de aktörer som stödjer företagen i länet. Ett annat nätverk där vi tillsammans med länets kommuner skapar tillväxt är Business Region Örebro.

Contacts

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021