Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Kollektivtrafik

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef

Staffan Juliusson

Enhetschef: Serviceresor

Jan Berglöf

Projektledare

Lina Ramberg

Kollektivtrafikstrateg

Sofie Östlund

Tågstrateg

Stefan Boere

Kollektivtrafikstrateg

Samhällsplanering och infrastruktur

Karin Wallin

Tf enhetschef samhällsplanering och infrastruktur

Ahmed Alaeddine

Projektledare logistik

Dino Keljalic

Transportstrateg

Patrik Ståhl

Utvecklingsledare: regional fysisk planering

Simon Jäderberg

Infrastrukturstrateg

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 17, 2021