Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kontakta oss

Område Utbildning och arbetsmarknad är en del av förvaltningen Regional utveckling. Vårt jobb är att göra Örebro län bättre och bättre när det gäller jobb och utbildningsfrågor. För länsinvånarnas bästa.

Contacts

Våra medarbetare

Anna Bergemalm

Projektledning: Länsgemensam kompetensförsörjningsplan

Anna Elverskog

Administratör: Utbildning och arbetsmarknad

Ann-Sofie Vennerstrand

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Carina Mokvist Koutakis

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Daniel Berglund

Projektledare: Tillsammans för alla barns bästa

Elisabeth Rosander

Rektor Kävesta folkhögskola

Fredrik Jönsson

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Laila Berglund

Projektledare: #vägled

Maria Svensson Hallberg

Utvecklingsledare: Uppdraget regional kompetensförsörjning samt handlinsplanen för kompetensförsörjning

Monica Möller

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Sara Maxe

Projektmedarbetare och kurator: Utbildning och arbetsmarknad

Sara Norén

Processledare: Vård- och omsorgscollege

Torkel Freed

Rektor Fellingsbro folkhögskola

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 25, 2023