Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Kontakta oss

Område Utbildning och arbetsmarknad är en del av förvaltningen Regional utveckling. Vårt jobb är att göra Örebro län bättre och bättre när det gäller jobb och utbildningsfrågor. För länsinvånarnas bästa.

Contacts

Våra medarbetare

Anita Thorsberg

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Anna Elverskog

Administratör: Utbildning och arbetsmarknad

Daniel Berglund

Projektledare: Tillsammans för alla barns bästa

Elisabeth Rosander

Rektor Kävesta folkhögskola

Ewa Lindberg

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Eva Sund

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Fredrik Jönsson

Utvecklingsledare: Utbildning och arbetsmarknad

Laila Berglund

Projektledare: #vägled

Maria Svensson Hallberg

Utvecklingsledare: Uppdraget regional kompetensförsörjning samt handlinsplanen för kompetensförsörjning

Sara Maxe

Projektmedarbetare och kurator: Utbildning och arbetsmarknad

Sara Norén

Processledare: Vård- och omsorgscollege

Torkel Freed

Rektor Fellingsbro folkhögskola

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 9, 2021