Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bokstart Örebro län

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör en stor skillnad i livet.

Syfte och mål

Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn.

Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling.

Ett rikt språk ger dessutom fördelar i bland annat dagliga sociala relationer, i skolan för studieresultaten men även för att kunna ta del i samhället och motverka utanförskap. Har du ett rikt språk har du också makt. Makt att påverka och delta i det samhälle du lever i.

Parter

Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan Biblioteksutveckling Region Örebro län, Barnhälsovården, Logopedin på våra tre sjukhus i länet samt folkbiblioteken i Örebro läns 12 kommuner. Bokstart Örebro län når även familjecentralers öppna förskolor samt förskolorna genom kommunernas arbete med Bokstart eller liknande.

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015.

Finansiering

Bokstart Örebro län finansieras av samverkansparterna och Statens Kulturråd.

Barn och morföräldrar läser

Illustrationer: Moa Graaf

Bäbisprat
Läs tillsammans
Läsbild

Gåvobok via Barnhälsovården

Alla barn i Örebro län får vid tre tillfällen en gåvobok när de besöker BVC med syfte att uppmuntra till samspel och kommunikation med barnet. Böckerna delas ut när barnet är nyfödd, 8 månader och 2,5 år. Besöket sker antingen i hemmet eller på BVC.

BHV-sjuksköterskan visar hur de vuxna kan samspela, kommunicera och läsa för barnet samt informerar om varför tidiga läsvanor gynnar barnets språkutveckling. Gåvoböckerna bekostas i av Barnhälsovården samt Biblioteksutveckling Region Örebro län.

Även Folkbiblioteken delar ut gåvoböcker till de yngsta barnen bland annat vid 18 månader. Vill du veta mer hur det ser ut i just din kommun kan du kontakta ditt lokala folkbibliotek.

Bibliotekskort hos Logopeden

Logopederna på Logopedimottagningarna på länets tre sjukhus, Karlskoga, Lindesberg och Örebro delar ut ett Bokstartsskort till de familjer med barn som via remiss besöker Logopedimottagningen. Bokstartskortet kan familjen sedan lämna in på deras närmsta folkbibliotek för utlån av språkstärkande material och litteratur.

Folkbiblioteken står för kostnaden av materialet och alla 12 kommuner deltar i aktiviteten. Under 2021 kommer Bokstartskortet även börja delas ut av Barnhälsovården.

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2022