Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Konstdygnet 2022

Skifte och landskapande. Vad bär en plats med sig – vad bär människor på platsen med sig dit eller därifrån? Vad lämnas kvar under krig och exil och vad väljer vi att minnas eller visa på våra institutioner? Konstdygnet 2022 handlar om skeenden i samtiden och hur de påverkat och påverkar platser och ger riktningar i konsten.

tor 22 sep - fre 23 sep 2022
10:30 - 13:00
Karlsgatan 2, Västerås

Efter en både stillastående och turbulent tid med kriser som avlöst varandra, bearbetar Konstdygnet efterdyningar och betydelser av detta för konsten samt blickar mot framtiden. Hur har det konstnärliga arbetet förändrats och vilka rörelser kan skönjas i omstarten?  

Samtidigt som städer växer och en metropolisering pågår finns en våg av utflyttning och ett större intresse för landsbygden. Pandemin har tvingat många konstnärer från sitt arbete, men också resulterat i historiska satsningar och riktade medel till kulturen och kulturpolitiken – det är en motsägelsefull tid. 

Västmanland är en del av Bergslagen med en tydlig historia kopplad till industrin, men bruksorterna har gått igenom många skeenden och förändringar. Gamla industrilokaler och gruvor tas över av konstnärer och nya rörelser i ort och skog tar vid. Är det en renässans för bruksorten och det rurala? 

Med konstnärer, forskare och aktörer inom andra discipliner diskuteras konsten utifrån dess förutsättningar framåt. Ta del av inspirerande föreläsningar och samtal som tematiskt rör sig utifrån frågor om konstens möjligheter och svårigheter i glesbygden, minne och kulturarv i och utanför institutionerna och konstnärers kollektiva organisering. 

Anmälan och program

Anmälan öppnar 10 augusti.

Konstdygnet Program 2022

Programmet uppdateras kontinuerligt med beskrivande innehåll.

Jennie Schaeffer, Fil. Dr 

Länsmuseichef Västmanlands Läns Museum och Affilierad forskare inom Informationsdesign Mälardalens Universitet. Disputerade 2014 med avhandlingen Spaces for Innovation. Jennie har lång erfarenhet av att facilitera samtal. Till exempel bygger den etnografiska metod som Jennie använt i sin forskning på fotostödda faciliterade samtal om rum och kulturer för innovation. Jennie är Konstdygnets moderator.

Paul Agnidakis, Lektor i etnologi Umeå Universitet.

Paul Agnidakis forskning omfattar senmoderna samhällskonstruktioner och deras kulturella effekter, spänningsfältet land-stad och normkreativa perspektiv på rumsliga kulturarv. Det handlar om pendlarsamhälle, metropolisering och livsstilsmigranter. Han arbetar nu med forskningsprojektet Insatt eller utsatt i Bergslagen? Platsen som kunskapsvillkor. 

Nina Svensson, Konstnär

Nina Svensson, är verksam konstnär i Torsåker och Stockholm och utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Hon arbetar med skulptur, objekt och installation vilka ofta skapats genom sociala processer. En del av hennes arbete handlar om att dokumentera och skapa rum förhandling där erfarenhet av plats och politik kan synliggöras.  

Tsegay Mehari

Presentation kommer

Johan Redin

Presentation kommer

Micke Reuter, Konstnär och konstpedagog, Barnens Botaniska

Micker Reuter är verksam konstnär inom bildkonst och performance och arbetar som konstpedagog på Västerås stadsbibliotek. Han har startat Barnens Botaniska, en pedagogisk pop-up verksamhet inom Västerås stad som gör konstnärliga aktiviteter för barn utanför ateljérummet. 

Residensnätverket SWAN

Hanna Isaksson från SWAN i ett fördjupande seminarium om det nationella residensnätverket. Hon kommer att föra ett samtal både om bredden i nätverket och hur man kan bli en del av det, som i dag består av nittio medlemmar. Men också hur nätverket snabbt stod upp för ukrainska konstnärer när Rysslands anfallskrig slog till och hur de mobiliserade och engagerade sig för att ta hand om konstnärer på flykt. Stödet har handlat om såväl humanitärt som konstnärligt bistånd; hjälp med att slussas in i det svenska samhället och kontakt med kulturliv och konstnärskollegor. 

Lydie Palaric, Chef för La Foret d´Art Contemporain, Bordeaux

Lydie Palaric är utbildad konstnär och leder nu arbetet med organisationen - La Foret d ´Art Contemporain- ungefär samtidskonstskogen. I ett skogstätt område söder om Bordeaux finns fler än 20 verk av samtida konstnärer utspridda och uppförda i det fria. Området är till stor del naturskyddat och innefattar flera kommuner. Där finns ett ekomuseum och flera konstinstitutioner som organisationen samverkar med utöver kommunala och statliga verksamheter. 

Malin Anderson, Verksamhetschef Ekomuseum Bergslagen

Malin Andersson är verksamhetsledare för stiftelsen Ekomuseum Bergslagen som är ett friluftsmuseum med över 60 besöksmål spridda över Dalarna och Västmanland. Stiftelsen förvaltar och tillgängliggör industriarv kopplat till Bergslagen och söker nya sätt genom konsten att berätta om platserna. 

Johanna Byström Sims

Med nyfikenheten som drivkraft rör sig Johanna Byström Sims genom biologiska och filosofiska system med fokus på människans roll i dessa. I en process där delar av en helhet plockas ut och betraktas utforskar hon de mönster som omger oss. Det pågår ett växelspel mellan det närskådande och det fjärran, där vardaglighet såväl som det allomfattande berörs med olika material och tekniker i ett spann från teckning till ljud.

Johanna Byström Sims studerade skulptur vid Bretton Hall College/University of Leeds och tog sin Master in Fine Art vid School of Visual Arts i New York. Hon bor och verkar i Sala och Sundbyberg, men är också involverad i internationella projekt.

Om Konstdygnet

Konstdygnet är en årligt återkommande konferens och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops. 

Arrangörer

Konstdygnet arrangeras av främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland, riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar i samarbete med Västerås Konstmuseum och Västmanlands Länsmuseum. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten. 

Konstdygnet 2022, 22-23 september 2022,

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form