Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bygg kapacitet för utveckling!

Omvärldsspaning och utvecklingskapacitet var ledorden när Partnerskapet för regional utveckling samlades till Lokadagarna 2022. Palle Lundberg tog oss med på en hissnande resa som Helsingborgs stad gjort – träningsläger, hjärttransplantation på styrsystemet där styrkorten ersattes av tillit och pris för Årets misstag för att bekämpa felrädslan. Inspirerande!

Du som inte var med kan se filmer från konferensen på utveckling.regionorebrolan.se/loka.

Hur tar vi det då in i vårt regionala utvecklingsarbete? Flera av föreläsarna lyfte fram vikten av gemensam vision och målbild för att veta åt vilket håll vi ska, som en fyr att styra mot. Här kan vi ta avstamp i vår nya RUS. Det vi ska åstadkomma tillsammans kan ingen bestämma över utan vi behöver ha tillit till varandra och att de insatser vi gör styr mot målet.

Partnerskapet för regional utveckling kom överens om några vägledande principer för vårt gemensamma arbete. Det är ett koncentrat av det som redan står i utvecklingsstrategin: Vi har helhetssyn, Vi sätter behovet i centrum, Vi samskapar, Vi testar, Vi lär och följer upp. Jag tror att de kommer att bli viktiga framgångsfaktorer.

Partnerskapet är länets kommuner, länsstyrelsen, universitetet, handelskammaren, RF-SISU, Örebro läns bildningsförbund och arbetet leds av Region Örebro län. När vi sätter behovet i centrum, samskapar och testar finns det plats för många fler att bidra. I Helsingborg jobbar de med lokala föreningar, globala företag och internationella universitet. Alla har de ett intresse av att hitta lösningar på de särskilda utmaningar som staden identifierat och målet är att bli en lite smartare, mer hållbar och omtänksam stad.

Vi tar nu nästa steg med att skapa en gemensam plattform för utvecklingsarbetet kring barn och unga. Den expedition som Daniel Berglund presenterade på Lokadagarna får plats där. Partnerskapet hade idéer om entreprenörskapssatsningar för ungdomar, hackathon, mentorprogram och mycket mer som vi nu utforskar tar vidare tillsammans.

Kika gärna in på Innovation Helsingborg och låt dig inspireras av deras arbete!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2022