Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Energi- och klimatprogrammet

Energi- och klimatprogrammet beskriver vilka mål vi har för länets klimatarbete och utgör grunden för hur vi jobbar mot klimatmålen. Just nu jobbar vi med att uppdatera programmet tillsammans med Länsstyrelsen, i dialog med länets aktörer. Det nya programmet kommer att vara klart till sommaren 2021.

Visionen för vårt energi- och klimatarbete är:

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Kommuner och andra organisationer kan ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden: energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser.

Övergripande mål

  • Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
  • Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi.
  • Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella målet.

Vi har tagit fram sex insatsområden för att vi ska nå energi- och klimatprogrammets vision och mål:

• Resor och transporter
• Energiförsörjning
• Produktion och konsumtion av livsmedel
• Företag och industrier
• Byggnader och fastigheter
• Övrig konsumtion

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare Expertområde: klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2021