Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Energi- och klimatdagen 2021

Varje år arrangerar vi energi- och klimatdagen tillsammans med Länsstyrelsen. 2021 års tema var "tillsammans förbereder vi oss för framtiden". Samtidigt lanserades också ett nytt energi- och klimatprogram för 2021–2025 med mål som tar sikte på 2030.

Den 19 november 2021 genomfördes Örebro läns årliga energi- och klimatdag. Hållbarhet var nyckelbegreppet och budskapet var att vi alla behöver arbeta tillsammans för att ta framtidssäkra beslut och nå en klimatneutral och resurseffektiv energiförsörjning och ett fossilfritt samhälle. 

Det krävs tillit och mod, både inom näringsliv och offentlig sektor, för att få igenom en förändring. Alla kan göra sin del och utmaningarna är stora, men inte omöjliga. Nu krävs fler gemensamma insatser för att kunna nå klimatmålen till år 2030. 

Tack vare våra fem insatsområden kan vi skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer: 

  1. Fossilfria resor och transporter
  2. Robust och förnybart energisystem
  3. Klimatneutrala och energieffektiva företag
  4. Effektiv och klimatneutral bebyggelse
  5. Klimatneutral produktion och konsumtion

Det är områden där det finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan.

Tillsammans förbereder vi oss för framtiden!

Nio bilder på människor som minglar, föreläser, skrattar, fikar och pratar med varandra

Program för dagen

Inledning

Landshövding Maria Larsson och Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

 

Del 1: Utsläpp och energi

Statistik och nuläge från nya energi- och klimatprogrammet

Veronica Sund, Länsstyrelsen i Örebro län, och Linda Svensson, Region Örebro län


Vindkraft och elmarknadens förutsättningar

Pia Hjalmarsson, projektledare, och Sandra Brenner, analytiker från Stena Renewable

 

Del 2: Planering för framtiden

Hållbar stadsplanering

Frida Petersson, planarkitekt på Falu kommun, och Veronika Hoffman, processledare för hållbar stadsutveckling och innovation på Malmö stad

Hur acceptans för förändring skapas

Louise Eriksson, forskare inom miljöpsykologi vid Umeå universitet

 

Diskussionsgrupper

Samtal och diskussioner kring dagens ämnen.

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 oktober 2022