Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

(år 2020) Energi- och klimatdagen

Varje år arrangerar vi energi- och klimatdagen tillsammans med Länsstyrelsen. 2020 var temat tid i förändring och genomfördes digitalt.

”Tid i förändring” var temat för Örebro läns energi- och klimatdag 2020 som genomfördes den 13 november. Och förändringen märktes också i att konferensen detta år sändes digitalt med alla föredragshållare och deltagare på distans.

Thérèse Hjelseth, chef för Energikontoret Region Örebro län, inledde konferensen. Hon poängterade att det krävs tillit och mod, både inom näringsliv och offentlig sektor, för att få igenom en förändring. 

Coronasituationen har gett oss ett möjlighetsfönster, menade Thérèse Hjelseth. Nu har vi chansen att påskynda den gröna omställningen och det gör vi inte bara med hjälp av ny teknik, utan genom att förändra vår konsumtion och våra livsmönster.

- När vi väl har bestämt oss för att förändra, då går det fort. Det är dags att bestämma oss för omställning nu, för nu är det bråttom, sa Thérèse Hjelseth.

 

Program för energi- och klimatdagen 2020

  • Pernilla Hagbert, KTH: Från scenarier till förändring: hur framtidsscenarier och vetenskapliga resultat kan bli till kapacitet för omställning på lokal och regional nivå.
  • Camilo Tapia, Power2U: Möjligheter för ett flexibelt och förnybart energisystem.
  • Mikael Höök, Uppsala universitet: Energisäkerhet kring förnybar energi – globala perspektiv och utmaningar.
  • Jan-Erik Olsson, Eon: Elnätet – en möjliggörare för energiomställningen.
  • Emil Eriksson, Energikontoret Mälardalen: Solkartor – en möjlighet för kommuner att främja solelinvesteringar.
  • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C): Energi och solel – vad ser vi i framtiden?
  • Örebro läns solcellshjältar koras (film)
  • Staffan Laestadius, KTH: Omställning i Sverige – strukturomvandling och en ny grön giv.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2021