Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Energi- och klimatrådet

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet bildades våren 2021 och leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Målet är att rådets arbete ska leda till faktiska aktiviteter och projektidéer som ska kunna starta och drivas inom rådets kommande fokusgrupper. 

Rådet kan ses som en arena för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt öka förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län.

Med rådet vill vi skapa en plattform med möjligheter att:

  • vara en pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga energi- och klimatprogrammets vision och mål
  • i samverkan bryta ner nationella färdplaner på regional nivå
  • arbeta fram tvärsektoriella strategiska och prioriterade aktiviteter för att öka takten i omställningen mot ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län
  • vara arena för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och branschorganisationer.

Läs mer om Örebro läns energi- och klimatråd på länsstyrelsens webbplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2021