Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Thérèse Hjelseth

Områdeschef energi och klimat

Medarbetare

Stefan Bernström

Utvecklingsledare Expertområde: energieffektivisering

Roland Dahl

Utvecklingsledare Expertområde: småföretagare

Felicia Elmström

Utvecklingsledare Expertområde solel

Katja Hagström

Utvecklingsledare Expertområde: drivmedel

Niklas Jakobsson

Utvecklingsledare Expertområde: fastigheter

Anna Lindström

Utvecklingsledare Expertområde: drivmedel, hållbar omställning och resurseffektiv bebyggelse

Sofia Persson Kiuru

Utvecklingsledare Expertområde: miljöledning och industri

Hanna Piscator

Utvecklingsledare

Linda Svensson

Utvecklingsledare Expertområde: klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2021