Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Energiarbete för företag

Slipp att betala för energi du inte behöver. Genom att arbeta energieffektivt bidrar du till en bättre miljö, får ett stärkt varumärke och ett ökat förtroende hos dina kunder. Som företagare kan du även få hjälp och stöd genom våra projekt och aktiviteter för att ditt företag ska bli mer hållbart.

Hållbarhet och inte minst klimatomställningen är en avgörande fråga för hela samhället. Det krävs insatser från alla aktörer på alla nivåer och näringslivet har en viktig roll i samhällets omställning. Företagare är modiga och anpassar sig till nya förutsättningar, och driver på så sätt utvecklingen framåt.

Vi hjälper dig att energieffektivisera ditt företag

Energikontoret hjälper dig som företagare att arbeta med energifrågor. Av oss kan du bland annat få information om bidrag och stöd för att du ska minska företagets energikostnader och klimatpåverkan. Vi kan vara ditt bollplank och se vad som är viktigast för just din verksamhet. Vi stöttar både dig som vill ta det första steget och dig som har kommit längre och vill fördjupa dig i frågorna.

Använd omställningen för att utvecklas

För företag krävs en långsiktig affärsstrategi som bygger på marknader som kommer att finnas i framtiden. Det krävs också en flexibilitet för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen.

Omställningen innebär en möjlighet att hitta nya affärsidéer och vinna mark genom innovationer och utveckling av tjänster och produkter. Ditt företag utvecklas när normer och affärsmodeller förändras. Cirkulära system för produkter och tjänster samt nya användningsområden för naturresurser ger möjlighet till utveckling av nya samarbeten och affärsidéer.

 

Vi på Energikontoret hjälper dig som företagare med stora och små frågor som rör energi och erbjuder dig kostnadsfritt stöd.

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få stöd till att bli riktigt energismart. 

Företag i Örebroregionen med en energianvändning under 300 000 kWh har möjlighet att ansöka om att gå med i vårt coachprogram. Totalt finns det plats för 40 företag. För att vara med i programmet ska ditt företag ha som mål att minska energianvändningen med minst tio procent till juni 2021.

I programmet får du en energigenomgång samt coachning i hur du kan genomföra åtgärder. Du har också möjlighet att delta i nätverksträffar med föreläsare.

Så går det till

  1. Energigenomgången inleds med att du och coachen tar fram energistatistik och annan relevant information om företaget.
  2. Coachen gör ett platsbesök med en genomgång av företagets energianvändning. Coachen tittar då på klimatskal (ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar), belysning, ventilation, kyla/värme etcetera.
  3. Coachen återkommer med en summering av besöket, där hen presenterar prioriterade områden och förslag på åtgärder. 
  4. Ditt företag får hjälp och coachning i att utföra åtgärderna. Coachningen sker i löpande samråd med dig och genom de gemensamma aktiviteter som sker med övriga företag.

 

Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella Regionfondsprogrammet.

 

EUlogo_vänsterställd_RGB för skärm.jpg

 

Roland Dahl

Utvecklingsledare Expertområde: småföretagare

Att delta i ett nätverk med andra företag för energieffektivisering är ett bra sätt att öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och dela erfarenheter med andra företag.

Nu finns möjlighet för alla företag i Sverige som har en energianvändning över 1 gigawattimme att gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk tillsammans med 8-16 andra företag. Nätverken leds av oss på Energikontoret.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Stefan Bernström

Utvecklingsledare Expertområde: energieffektivisering

Sänkta kostnader och stärkt ekonomi

Genom att använda energi mer effektivt sänker du dina kostnader. De företag som uppnår klimatneutralitet är mer stabila inför ökade priser på fossil energi, framtida lagkrav, upphandlingskrav och ökad efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.

Stärkt konkurrenskraft

Genom att ställa om och anpassa ditt företag till framtida energi- och miljökrav får du en stor konkurrensfördel. Klimatomställningen skapar behov och efterfrågan på nya produkter, tjänster och affärsmodeller, vilket ger ditt företag möjlighet till nya marknader, innovationer och utveckling.

Stärkt varumärke

Ditt företags klimatarbete kan användas i din marknadsföring för att bygga ett grönt varumärke. Ett aktivt energiarbete gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare och för kunder. 

Kontakter

Stefan Bernström

Utvecklingsledare Expertområde: energieffektivisering

Roland Dahl

Utvecklingsledare Expertområde: småföretagare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 juni 2021