Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Det är modernt, miljösmart och hälsosamt att resa hållbart!

Elcykel, lastcykel, vikcykel

 

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar och att utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska stötta offentliga organisationer i arbetet med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

 

      

 

Vi vill få fler att välja cykel, gång eller kollektivtrafik i stället för bil. För att nå målen arrangeras olika aktiviteter inom projektet. 

f

 

En elcykel kan ersätta bilen på sträckor upp till en mil eller två, och en vikcykel kan kombineras med kollektivtrafik för hållbar pendling på längre sträckor.

Genom att låta människor få prova elcykel och vikcykel gratis hoppas vi få fler att upptäcka fördelarna med att ställa bilen och ta cykeln i stället. 

Prova på elcykel

Elcykeln har stor potential att ersätta bilresor. Ett prova på-erbjudande kan påskynda en snabbare övergång. 

Projektet låter anställda och studenter vid Örebro universitet, som i dag pendlar med bil, låna elcykel under två veckor. Totalt ska 120 studenter och anställda få prova att byta bilen mot elcykel. Prova på-perioderna planeras till hösten 2021 och våren 2022.

Prova på vikcykel

Genom att kombinera kollektivtrafik med cykel kan vi få till hållbart resande på större pendlingsavstånd. Vikcykeln kan användas både första och sista sträckan för pendlingen, det vill säga från hemmet till hållplatsen eller stationen samt från hållplatsen eller stationen till arbetsplatsen.

Till skillnad andra lösningar, såsom elscootrar, erbjuder vikcykeln träning. Dessutom minimeras risken för stöld vid hållplatsen eller stationen eftersom resenären har cykeln med sig på bussen eller tåget. 

Prova på-perioden för vikcykel planeras till våren 2022.

Collage med personer som cyklar på olika typer av cyklar: vanlig cykel, elcykel, vikcykel, lastcykel

 

Dagens cykelutbud gör det enklare än någonsin att susa fram på cykel, men alla kanske inte har hittat rätt modell för sin pendlingsvardag. Därför har projektet Rena resan tagit fram ett cykeltest för den som vill styra sin egen väg.

I dag finns cyklar som kan förenkla pendlarlivet radikalt. Vikcyklar som kan vikas ihop och ställas under skrivbordet, lastcyklar som enkelt kan frakta 80 kilo och elcyklar som gör uppförsbackarna till ett rent nöje.

Stort utbud

För vanebilister kan det vara svårt att ha koll på vilka nya cykellösningar som finns. Därför har Rena resan gjort ett cykeltest som ger en fingervisning om vilken cykel som skulle kunna passa för pendlingen.

– Dagens utbud av cyklar gör det möjligt att resa på nya sätt. Det här testet är ett roligt sätt att få koll på cykelmodeller och inspireras till nya sätt att pendla, säger Mirja Mattsson, projektledare för Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Cykla året runt

– Har du rätt cykel, rätt kläder, vinterdäck och lysen fungerar det oftast utmärkt att cykla året runt. Men eftersom vissa ser arbetspendlingen som ett träningspass, medan andra vill komma fram snabbt utan svett, så gäller det att hitta rätt cykelmodell, säger Simon Tullstedt, ansvarig för kampanjen.

Här hittar du cykeltestet. Vilken cykeltyp är du?

Markmålning i starka färger på cykelbana i Örebro

 

Virusfritt, hälsosamt och roligt. Att cykla till jobbet är ett klokt val på flera sätt. Inom projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan jobbar vi bland annat med att förändra något i den fysiska miljön så att alternativ till bilen ska bli mer tydliga. Här har vi använt konst på cykelbanan för att öka intresset för cykling.

På flera håll i landet arbetar kommuner och regioner med olika sorters förändringar i den befintliga fysiska miljön, så kallade fysiska nudgar, för att öka det hållbara resandet. I mitten av maj lät projektet Rena resan markmålningar växa fram på ett cykelstråk i centrala Örebro.

Samarbete med Open Art

För att hitta intressanta konstnärer som arbetar med stora målningar i stadsmiljö har projektet valt att samverka med konstutställningen Open Art, som har stor erfarenhet av konst på gator och torg. Valet föll på konstnärsduon Jessie & Katey, som bor och verkar i Baltimore, USA. De har skapat stora mural- och markmålningar ihop under tio år och har hittat ett gemensamt visuellt språk där de inspireras av mönster i naturen och vävda textilier. Deras verk finns nu på två ställen på cykelstråket mellan Örebro stadskärna och stadens universitet.

Ett verk på distans

Konstnärerna har skapat verken på distans, på grund av rådande restriktioner och projektets ambitioner att minska utsläpp från resor. Konstnären Anya Blom, som bor och verkar i Örebro län, anlitades för att realisera konstnärsduons verk på plats.

Se våra filmer om markmålningen i Örebro

Kvinna på lastcykel

 

I Karlskoga kommun ska två verksamheter testa hur lastcyklar kan användas istället för bilar.

De båda verksamheterna tillhör arbetsmarknadsenheten. En av verksamheterna transporterar tvätt till brukare inom hemvården och den andra tömmer soptunnor i centrala Karlskoga på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Provperioden är hösten 2021 till sommaren 2022.

Projektägare är Region Örebro län. Samverkansparter är Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst.

Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst.

Ytterligare finansiärer inom Örebro län är Karlskoga kommun, Kumla kommun, Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län samt Örebro universitet. Övriga kommuner i länet deltar i projektet genom nätverk.

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Hanna Piscator

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 september 2022