Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Skogsprogram

Vi arbetar med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Örebro län. När programmet är på plats tar vi fram en handlingsplan. Både programmet och handlingsplanen förväntas bli klara under 2020.

Vår utgångspunkt i arbetet är det nationella skogsprogram som antogs av regeringen 2018.

I Örebro län har vi valt fyra av de fem fokusområden som finns i det nationella skogsprogrammet:

 • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
 • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
 • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
 • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

 

Arbetet med skogsprogrammet och tillhörande fokusområden hålls samman av länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län ansvarar för att ta fram en handlingsplan för fokusområdet Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

Planen är att under 2020 ta fram ett program med mål, delmål och åtgärder för de olika fokusområdena.

Vårt arbete med skogsprogrammet sker i dialog med skogens olika intressenter, såsom skogsnäringen, myndigheter, intresseorganisationer och företagare.

I arbetsgruppen för skogsprogrammet ingår representanter från:

 • LRF
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Region Örebro län
 • Skogsstyrelsen

I referensgruppen ingår representanter från:

 • Billerud Korsnäs
 • Jordägarförbundet
 • Kommunalt näringsliv (Business Region Örebro, BRO)
 • Mellanskog
 • Moelven
 • Naturskyddsföreningen
 • Småskalig trä- och lövträdförädling
 • Sveaskog
 • Svenska Jägareförbundet
 • Turismföretag (Ösjönäs, Tiveden)
 • Örebro kommuns skogsförvaltning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 januari 2021