Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Biblioterapi

Kännedom om litteraturens läkande kraft går tillbaka ända till antiken. Biblioterapi är en metod för att både förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Biblioterapi som metod för att både förebygga och behandla psykisk ohälsa är visserligen relativt ny i Sverige, men har använts i många andra länder, till exemplel Storbritannien, USA och Finland ända sedan första världskrigets dagar.

Det här jobbar vi med

Biblioterapi, eller litteraturterapi, är en terapiform som dels kan handla om att läsa texter och samtala kring dem i grupp, men också att själv skriva och genom dessa texter uppnå en terapeutisk effekt.

Hösten 2016 bildades ett nätverk för att driva frågan om biblioterapi vidare i Örebro län.

Vill du gå med i nätverket? Kontakta Linda Berg Ottoson.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

4. stödja folkbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande insatser

Delmål

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

  • stimulera och stödja folkbibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete
  • stärka folkbibliotekens och andra aktörers arbete med biblioterapi i Örebro län

Indikatorer

  • Antal fortbildningstillfällen som berör målet
  • Antal projektbidrag som berör målet
  • Antal kommunala biblioteksplaner eller verksamhetsplaner som beskriver hur folkbiblioteken ska främja läsning och tillgången till litteratur

Kontakter

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek och Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2021