Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kommunal samverkan

Vi samarbetar med länets tolv kommuner inom tre utvecklingsområden: kultur för barn och unga, kultur och hälsa samt kultur i hela länet.

En omfattande dialog har genomförts med ansvariga för länets kommuner i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden för åren 2020–2023.

Handlingsplan för kultursamverkan region och kommuner

Handlingsplanen är en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, och är en konkretisering av Örebro läns kulturplan.

I Örebro läns kulturplan finns svar och stöd på de regionala och kommunala utmaningar som lett fram till tre gemensamma formulerade utvecklingsmål för samverkan. Handlingsplan är uppbyggd av en rad aktiviteter som ska genomföras och leda fram till de tre utvecklingsmålen.

Prioriterade aktiviteter under 2020-2021

Utvecklingsmål 1 - Barn och unga

Ökad samverkan mellan kultur och skola

Aktivitet: Gemensam kompetensutveckling för skolchefer och kulturchefer för att lära sig mer om varandras verksamheter

Utveckling av transporter till kultur

Aktivitet: Långsiktig, hållbar utveckling av transporter till och från kulturevenemang

Ökad samverkan mellan region och kommuner

Aktiviteter:

Samverkan mellan länets kulturskolor, regional kulturskole-samverkan

Samverkan kring Barnkulturplaner

Utvecklingsmål 3 - hela länet

Ökad samverkan mellan kommuner, institutioner

Aktiviteter:

Ökad samverkan mellan kommuner och institutioner med möjlighet att diskutera arbetet för att nå hela länet

Ökad samverkan kring kulturkvarteret i Örebro, Sjöängen i Askersund, och den norra delen

Region Örebro län vill 2020–2023 genom samverkan med länets kommuner

  1. stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor är ett annat område.
  2. stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.
  3. utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021