Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer är en grupp som består av organisationer från civilsamhället och offentlig verksamhet i Örebro län. Vi arbetar för att stötta personer och verksamheter som arbetar för att lösa olika utmaningar i samhället.

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Partnerskapet för sociala innovationer finns sedan år 2015 och vi samlar ungefär 40 verksamheter och organisationer.

Verksamhetsplan och aktivitetslista

Under 2020 har Partnerskapet för sociala innovationer arbetat med att utveckla sin organisation. Detta har vi gjort genom att se över våra gemensamma aktiviteter och tagit fram en verksamhetsplan och en aktivitetslista.


Parter

 • Askersunds kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Hällefors kommun
 • Karlskoga kommun
 • Kumla kommun
 • Laxå kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Örebro kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Länsstyrelsen
 • Region Örebro län
 • Örebro universitet
 • ABF
 • Stiftelsen Activa
 • Bilda
 • Coompanion
 • Finsam/Samordningsförbundet Karlskoga-Degerfors
 • Finsam/Samordningsförbundet Sydnärke
 • Friluftsfrämjandet
 • Hela Sverige ska leva
 • Hällefors folkhögskola
 • Konstfrämjandet Bergslagen
 • Mikrofonden Mälardalen
 • Möckelnföreningarna
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska kyrkan
 • Verdandi Örebro
 • RF-Sisu Örebro län
 • Örebro läns bildningsförbund
 • Zinkgruvan Mining
 • NBV
 • Örebro stadsmission

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare - social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare - civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021