Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bokstart Örebro län

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör en stor skillnad i livet.

Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling.

Ett rikt språk ger dessutom fördelar i bland annat dagliga sociala relationer, i skolan för studieresultaten men även för att kunna ta del i samhället och motverka utanförskap. Har du ett rikt språk har du också makt. Makt att påverka och delta i det samhälle du lever i.

Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola, familjecentral och logopedi som alla har ett uppdrag att jobba med barns språkutveckling.

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015.

Bokstart Örebro län finansieras av Kulturrådet.

Gåvobok från Barnhälsovården

Alla barn i Örebro län får vid 8-månaders-besöket en gåvobok. Besöket sker antingen i hemmet eller på BVC. BHV-sjuk-sköterskan visar hur de vuxna kan läsa för barnet samt informerar om varför tidiga läsvanor gynnar barnets språkutveckling.

Bibliotekskort hos Logopeden

Logopedimottagningarna på länets tre sjukhus, i Karlskoga, Lindesberg och Örebro delar ut ett bibliotekskort till de barn som via remiss besöker Logopedimottagningen tillsammans med sina föräldrar.

Bibliotekskortet kan föräldern sedan lämna in på familjens närmsta folkbibliotek för utlån av språkstärkande material och litteratur.

Folkbiblioteken står för kostnaden av materialet.

Språk- och läsfrämjande familjecentral

På familjecentralernas öppna förskolor i Örebro kommun arbetar man med språk och läsglädje. Arbetet har pågått sedan 2016 och mynnade 2018 ut i en språk- och läsfrämjande samverkansmodell. Nu sprids lärdomar av det arbetet vidare till Örebro läns övriga 11 kommuner av Bokstart Örebro län.

I projektet samarbetar Biblioteksutveckling Region Örebro län, Örebro bibliotek och Centralt skolstöd.

Mer information om modellen (PDF att ladda ner).

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare - bibliotek (barn och unga)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021