Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kartläggning coronapandemins effekter på kultur och civilsamhälle

Kulturskapare, kulturföretag, studieförbund och föreningar har drabbats hårt av inkomstbortfall och merkostnader på grund av coronapandemin. Det visar delresultatet av den kartläggning, daterat 10 juni 2020, som Region Örebro län genomför med kulturaktörer i länet.

De ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet i länet är omfattande på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Det visar de första resultaten av de intervjuer och enkätsvar som Region Örebro län sammanställt från regionalt finansierade aktörer, kulturföretag, föreningar och studieförbund.

Många har haft färre deltagare och avbokningar, medan vissa föreningar har mer verksamhet än normalt. Det visar att civilsamhället fyller en viktig funktion under coronapandemin. Vi ser också stor uppfinningsrikedom, till exempel genom digitala lösningar eller att genomföra verksamhet i mindre sammanhang.

Region Örebro läns regionalt finansierade kulturverksamheter har stora inkomstbortfall på grund av coronapandemin. Det gäller även övriga professionella kulturskapare och kulturföretag i vårt län.

Studieförbunden har stora inkomstbortfall i och med förlorade deltagaravgifter och bedömer därför att det offentliga stödet är extra viktigt.

Region Örebro läns kartläggning om hur coronapandemin påverkar kulturen och civilsamhället i länet pågår hela 2020.

Kontakter

Lena Adem

Strateg och analytiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021