Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Scenkonst utanför tätort

För dig som bor utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet, finns Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort.

Syftet med Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort är att

  • stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden
  • medverka till att samlingslokaler blir aktiva kulturella mötesplatser
  • öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter
  • få fler spelplatser och speltillfällen för professionella kulturaktörer i Örebro län

Två gånger om året arrangeras nätverksträffar där de som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden i Örebro län är välkomna.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 maj 2021