Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Scenkonst utanför tätort

För dig som bor utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet, finns Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort.

Syftet är att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden och få deras lokaler att bli aktiva kulturella mötesplatser samt öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter.

Under året arrangeras två nätverksträffar för ideella föreningar i Örebro län som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden.

Turnerande föreställningar

Under hösten 2020 spelades tre föreställningar vid sammanlagt 10 tillfällen runt om i Örebro län.

Programmet publiceras hos Riksteatern Örebro län.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare - teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021