Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialt företagande

Sociala företag behövs för en hållbar samhällsutveckling. För att utveckla möjligheterna för socialt företagande i Örebro län pågår de två projekten Samordningsträffar för sociala företag och Regional digital plattform för sociala företags tjänster och produkter. Det är Coompanion Mälardalen som genomför projekten på uppdrag av Region Örebro län.

Båda projekten ska stärka det sociala företagandet i länet. Region Örebro län ska tillsammans med Coompanion Mälardalen utveckla arbetet och fördjupa samverkan kring socialt företagande.

Samordningsträffar för sociala företag med fokus på upphandling och erfarenhetsutbyte

Coompanion Mälardalen ska genomföra fyra samordningsträffar per år för sociala företag och sociala entreprenörer. Samordningsträffarna ska samordnas med aktiviteter inom Partnerskapet för sociala innovationer.

Träffarna ska primärt handla om offentlig upphandling och hur Region Örebro län, samt länets kommuner, kan öka antalet upphandlingar där sociala företag är leverantörer.
Samordningsträffarna ska informera om vad offentlig upphandling är, hur anbudsförfarande går till, hur sociala företag kan samverka i samband med anbudsgivning samt informera om aktuella och kommande upphandlingar.

Styrgrupp och projekttid

Projektet leds av en styrgrupp. Här ingår Katarina Strömgren Sandh, Kristina Eklöf och Mona Hedfeldt.

Projektet pågår 2021-03-01 till 2021-11-30.

Regional digital plattform för sociala företags tjänster och produkter

Coompanion Mälardalen ska undersöka, förbereda och genomföra en länsgemensam digital lösning för marknadsföring av de sociala företagens tjänster och service.

Målet med insatsen är att leverera en webbplats och en länsgemensam digital lösning för sociala företag.
Den digitala lösningen ska finnas kvar och driftas efter projekttidens slut.

Styrgrupp och projekttid

Projektet leds av en styrgrupp. Här ingår Katarina Strömgren Sandh, Mona Hedfeldt och Anders Bro.

Projektet pågår 2021-03-15 till 2021-11-30.

Förutsättningar för och betydelsen av socialt företagande i Sverige

Den svenska delrapporten av ESEM 2020-2021 visar att svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation fortsatt omfattar högrelevanta områden, men påtalar samtidigt behovet av långsiktiga och systematiska investeringar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation.

I filmen modererar Beata Wickbom ett samtal med Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor för Skåne Stadsmission.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 augusti 2021