Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Revidering av regional kulturplan inför 2022

I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument. Möjlighet till en årlig revidering är därför en viktig utgångspunkt. Vid revideringen ändras vanligen inte den politiska inriktningen eller grundtexter utan ändringar ska gälla uppdrag eller utvecklingsmål. Det är också möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, dess upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering i år tar vi gärna emot alla slags synpunkter inför framtiden.
Lämna synpunkter inför revideringen senast den 14 maj

När och var synpunkter kan lämnas

Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 14 maj 2021.

Du kan lämna dina synpunkter via e-post. Du kan också kontakta Område kultur och ideell sektor och lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt.

Postadress

Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Lena Adem
Box 1613
701 16 Örebro

Den fortsatta processen

Eventuella förslag till revidering av kulturplanen inför 2022 kommer att bearbetas och presenteras i kulturnämnden för vidare politiska beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige. Ändringar som beslutas om politiskt kommer att finns med i webbversionen av den regionala kulturplanen 2022.

Kontakter

Lena Adem

Strateg och analytiker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 februari 2021