Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

AI Impact Lab

AI Impact Lab – ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län – är industrins och den offentliga sektorns ingång till AI-kompetensen vid Örebro universitet. AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i regionen.
Örebro universitet accelererar AI-utvecklingen i Örebroregionen

bild 1.jpg

AI Impact Lab stärker länets utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI. AI Impact Lab är värd för Örebronoden inom AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpningar inom artificiell intelligens. AI Impact Lab har ett antal funktioner i sitt erbjudande;

AI-lots

AI Impact Labs mål är att accelerera användandet av AI i samhället. För att nå dit hjälper de andra aktörer på vägen. Via funktionen AI-lots ges chansen att ställa frågor direkt till oss och få svar. Vanliga frågor publicerar vi här, i anonymiserad form.

till vanliga frågor och svar

 

lots.jpg

AI Impact Lab företag

AI Impact Lab kan ge information om vilka erbjudande som finns för företag eller start-ups. Genom nätverken inom AI of Sweden kan AI Impact Lab även ge tillgång till nationella AI-resurser. 

Ett sätt för företag och offentliga aktörer att samarbeta med AI Impact Lab är att bli en partner till Sveriges nationella center för artificiell intelligens, AI Sweden (AI.se). Det finns erbjudanden och möjligheter som passar stora som små organisationer, allt för at möta de behov som finns för att accelerera tillämpningen av AI.

till AI Impact Lab företag

 

ai ftg.jpg

 

Kontakter

Mikael Jorstig

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Lisa Virén

Utvecklingsledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021