Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län

Pandemin är på många sätt annorlunda jämfört andra kriser eftersom den har fått konsekvenser för många oavsett yrke, bransch, ålder eller kön. Ur ett näringslivsperspektiv skiljer det också en hel del jämfört med andra kriser. Under våren genomförde vi tre olika analyser med lika många fokusområden; besöksnäring, små- och medelstora företag och industrin.

Statistik - Varsel, konkurser och arbetslöshet i Örebro län

(Statistiken uppdateras veckovis.)

Läget i landet

Fler och fler bolag signalerar om likviditetsproblem i väntan på statliga krispengar och kritiken växer mot att det tar lång tid för bolagen att få ut pengar som utlovats. Omställningsstödet från augusti 2020 och framåt har ännu inte företag kunna ansöka om och permitteringsstödet från december 2020 och framåt är inte sökbart förrän i slutet av mars. Detta ökar trycket på bolagen som upplever problem i närtid. De nationella stöd som aviserats uppgår hittills till 374 miljarder kronor.

Läget i Örebro län

Länets näringsliv har sedan pandemins start haft en något motsägelsefull utveckling och präglats av stora variationer mellan branscher. Det stämmer även under börja av 2021, där länet utvecklats i olika riktningar och i stor följer de utvecklingsmönster som landet i övrigt. Det finns exempel på bolag och branscher som sticker ut och driver på sina verksamheter med produktions- och omsättningsrekord, allt från underleverantörer inom fordonsindustrin till byggentreprenörer. Det finns även exempel, precis som över hela landet, på bolag och hela branscher som verkligen kämpar till följd av restriktioner och förändrade konsumtionsmönster.

Statistik och diagram: Varsel, konkurser och arbetslöshet i Örebro län (Statistiken uppdateras veckovis.)

Konsekvenser av coronapandemin - likheter och stora skillnader

En liten, öppen och i hög grad exportberoende ekonomi likt Sveriges (och till viss del Örebros) blir särskilt sårbar. Permitteringar, varsel och konkurser även i annars väl fungerande företag har blivit konsekvenserna även om det finns stora variationer mellan olika branscher. I nuläget har staten ingen möjlighet att stimulera ekonomin enligt den gängse logiken, varför andra typer av stödåtgärder blivit nödvändiga.

 

Krisen är på många sätt annorlunda jämfört andra kriser eftersom den har fått konsekvenser för många oavsett yrke, bransch, ålder eller kön. Ur ett näringslivsperspektiv skiljer det också en hel del jämfört med andra kriser.


Ekonomiska kriser leder vanligen till minskad efterfrågan och minskad aktivitet i ekonomin. Denna typ av stagnation möts vanligen med olika typer av stimulanser för att öka efterfrågan. Sänkning av Ökade statliga utgifter och räntesänkningar är historiskt vanliga insatser för att försöka uppnå en dämpning av krisen.


Coronoakrisen skiljer sig i det avseendet från en ”vanlig” ekonomisk kris. Ett virus styr skeendet och åtgärder som vidtagits för att minska spridningen har i sig minskat aktiviteten i ekonomin. Restriktioner har stängt ned delar av vårt samhälle och samhällen som vi på olika sätt interagerar med. Konsumtionen av varor och tjänster har minskat eller helt strypts. Rörelsemönster har begränsats och efterfrågan har avtagit eller i vissa fall försvunnit nästan helt på varor och tjänster.


En liten, öppen och i hög grad exportberoende ekonomi likt Sveriges (och till viss del Örebros) blir särskilt sårbar. Permitteringar, varsel och konkurser även i annars väl fungerande företag har blivit konsekvenserna även om det finns stora variationer mellan olika branscher. I nuläget har staten ingen möjlighet att stimulera ekonomin enligt den gängse logiken, varför andra typer av stödåtgärder blivit nödvändiga.


Länder som är viktiga handelspartners för oss har gradvis öppnat upp och rörligheten ökar, även om det sker i olika utsträckning och i olika takt. Den ekonomiska aktiviteten i de länder som är våra viktigaste exportmarknader förefaller delvis öka. Samtidigt har länder även upplevt bakslag som påverkat takten på öppnandet av samhällen. 


Örebro län har ett brett och mångfaldigt näringsliv. I många avseenden är vi ett industrilän med en bredd av industriföretag, men bredden av bolag mot andra branscher såsom bygg, handel och logistik ger en styrka i kristider. 

 

Kontakter

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2021