Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Entreprenörskap

Örebro län ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap både i utbildningen och senare i livet. Vi vill att människor förverkligar sina idéer, startar och utvecklar företag.

Tillsammans stärker vi entreprenörskapet 

Företagande skapar tillväxt. Därför vill vi stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften bland alla oss som bor här. Vi driver nätverket Entreprenörskapsteamet där organisationer som främjar entreprenörskap och nyföretagande samlas regelbundet för att utveckla arbetet. 

Under 2022 pågår tre insatser inom nätverket: vi stärker ungt entreprenörskap utifrån samhällsutmaningar, inspirerar till innovativt entreprenörskap och driver ett mentorsprogram för utrikes födda entreprenörer.

Entreprenörskap genom samhandling

Vi driver också ett ramprojekt, Entreprenörskap genom samhandling (ENSA), där sammanlagt åtta delprojekt på olika sätt stärker entreprenörskapet i länet. Projektet avslutas under våren 2022 och i samband med det kommer vi bjuda in till en avslutningskonferens för att ta vara på lärdomar och se hur vi kan jobba vidare på bästa sätt. 

Vi vill att företag utvecklas

Vi jobbar också med att etablerade företag ska kunna utvecklas och växa genom bland annat affärsutveckling, utbildning och finansieringsmöjligheter. Det kan handla om att hjälpa företagare att hitta nya marknader, formulera smarta affärsmodeller eller delta i nätverk där olika kompetenser kan mötas.

Region Örebro län driver nätverket Företagsutvecklarna där omvärldsbevakning, idéutbyte och kompetensutveckling stärker de aktörer som stödjer företagen i länet. Ett annat nätverk där vi tillsammans med länets kommuner skapar tillväxt är Business Region Örebro.

 

Kontakter

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022