Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Entreprenörskap

Örebro län ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap både i utbildningen och senare i livet. Vi vill att människor förverkligar sina idéer, startar och utvecklar företag.

Tillsammans stärker vi entreprenörskapet 

Företagande skapar tillväxt som kan bygga välfärd. Därför vill vi stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften bland alla oss som bor här. Vi driver nätverket Entreprenörskapsteamet där organisationer som främjar entreprenörskap och nyföretagande samlas regelbundet för att utveckla arbetet.  

Vi vill att företag utvecklas

Vi jobbar också med att etablerade företag ska kunna utvecklas och växa genom bland annat affärsutveckling, utbildning och finansieringsmöjligheter. Det kan handla om att hjälpa företagare att hitta nya marknader, formulera smarta affärsmodeller eller delta i nätverk där olika kompetenser kan mötas. Ett nätverk där vi tillsammans med länets kommuner skapar tillväxt är Business Region Örebro. 

 

Kontakter

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 februari 2024