Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lokadagarna

Lokadagarna är en mötesplats för Partnerskapet för regional utveckling. Här förs samtal och vi hämtar inspiration för regionens utveckling.

Du kan bara anmäla dig till Lokadagarna om du fått en inbjudan. I efterhand kommer vissa föreläsningar att publiceras på denna sida.

Lokadagarna 25-26 augusti 2022

Temat för årets Lokadagar är: Hur påverkas det regionala utvecklingsarbetet av omvärldshändelser?. Det är främst två frågor vi kommer att fokusera på:

  • Hur påverkas länets förutsättningar?
  • Hur bygger vi utvecklingskapacitet?

Ur programmet

Läget i Sverige – fokus svensk ekonomi

Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket

Svensk ekonomi påverkas av olika egna förmågor såsom företagens produktivitet, kompetensförsörjning och förmågan till omställning i spåren av klimatutmaningar, men även ett antal omvärldshändelser i form av pandemin och kriget i Ukraina med efterföljande sanktioner har påverkat och påverkar svensk ekonomi. Hur ser svensk ekonomi ut och vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras.

Hur påverkas den regionala utvecklingen av händelser i omvärlden?

Malin Lindqvist, analytiker, Regional utveckling, Region Örebro län

Möjlig påverkan på näringslivet i Örebro län på grund av kriget i Ukraina

Johan Södergren, utvecklingsledare, Regional utveckling, Region Örebro län

Komplexitet: varken enkelt eller komplicerat - Hur hanterar vi utveckling i en föränderlig och komplex värld?

Klara Palmberg Broryd, chef för avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet, tidigare affilierad forskare på House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun

Frågor och lösningar som tidigare gick lätt att lösa samverkar nu i ekosystem som sträcker sig långt utanför den egna verksamhetens väggar. Med hög energi och begripliga exempel gör Klara komplexa frågor till frågeställningar vi kan ta oss an och lösa.

 

Valbara spår

Hur kan vi finansiera önskvärda förflyttningar? -  EU och nya strukturfondsperioden 

Gordon Hahn, utvecklingsledare, Regional utveckling, Region Örebro län

Att leda för regional utveckling - Partnerskapet för regional utveckling

Susanne Rosendahl, utvecklingsledare, Regional utveckling, Region Örebro län leder fortsatta samtal om hur vi genomför RUS.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 maj 2022