Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Kollektivtrafik

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef

Staffan Juliusson

Enhetschef: Serviceresor

Jan Berglöf

Projektledare

Lina Ramberg

Kollektivtrafikstrateg

Stefan Boere

Kollektivtrafikstrateg

Samhällsplanering och infrastruktur

Karin Wallin

Tf enhetschef samhällsplanering och infrastruktur

Dino Keljalic

Transportstrateg

Patrik Ståhl

Utvecklingsledare: regional fysisk planering

Maja Eriksson

Infrastrukturstrateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2021