Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Combine - sista milen i transportkedjan

Kan så kallade High Capacity Transport (HCT) göra transporterna billigare och även minska deras miljöbelastning? Vilka hinder finns det i dagens lagstiftning för att börja använda HCT både som specialfordon och som olika körsätt?

Combine är ett europeiskt samarbetsprojekt om transportkedjor. Det ska både förmedla nyttan med och utveckla multimodala och intermodala transportlösningar. Projektet leds av Hamburgs hamn och Region Örebro län är en av de aktörer som deltar i Östersjöregionen.

Att en transport är intermodal innebär att den omfattar flera trafikslag och inkluderar minst en omlastning av godset, till exempel mellan väg och järnväg. Med multimodala lösningar kan järnvägen användas för de längre transportsträckorna på land och till hamn, medan lastbilar tar vid för kortare sträckor som första och sista milen. 

Region Örebro läns del i projektet är att göra en studie med fokus på sista milen där vi undersöker förutsättningarna för att kunna använda godstransporter med hög kapacitet till och från terminaler i länet. Vi ska lista de hinder som behöver undanröjas, till exempel i lagstiftningen, och vilka kostnads- och miljöbesparingar fler HCT-fordon kan ge.

Vi gör en analys och tar fram underlag för att nationella myndigheter ska se värdet i/hur viktigt det är att dagens lagstiftning förändras.

Logotype Combine märkt med finansiärer till projektet: EU, Interreg och flagship.

Våra mål är:

 • Ökande kunskap om kombinerande transporter och kombinerande transportterminaler
 • Stärka Östersjöregionens gränsöverskridande strategi i nationella transportplaner
 • Stöd för implementering av innovativ teknik i Östersjöregionen
 • Förbättra konkurrenskraften för kombinerande transporter
 • Främja ett starkare stöd för kombinerade transporter i Östersjöregionen i enlighet med europeisk och nationellt lagstiftning

Aktiviteter:

Arbetspaket 1: Projektledning och administration
Arbetspaket 2: Marknadsöversikt och marknadsutveckling för kombinerad transport/kapacitetsuppbyggnad för CT
Arbetspaket 3: Optimera CT-drift i terminaler
Arbetspaket 4: Kapacitetsuppbyggnad för hållbara vägtransporter på sista milen
Arbetspaket 5: Ramvillkor för CT (reglerings-/supportprogram)

Baltic Loop är ett projekt inom Interreg Central Baltic med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet leds av Port of Hamburg Marketing och drivs under tiden januari 2019-juni 2021.

Partner i projektet

14 partners från Belgien, Tyskland, Danmark, Finland, Lettland och Sverige

 • German promotion center for intermodal transport
 • Danish Transport, Construction and Housing Authority
 • Danish Road Directorate
 • JSC “Lithuanian Railways”
 • Latvian Logistics Association
 • University of Gdansk
 • Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
 • City of Bydgoszcz
 • Center for Economic Development, Transport and the Environment for Pirkanmaa
 • Region Örebro County
 • CLOSER/ Lindholmen Science Park AB
 • Hamburg Institute of International Economics
 • International Union for Road-Rail Transport

Associerade partners

14+ accosierade partners från Belarus, Tyskland, Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige.

 • German Ministry of Transport and Digital Infrastructure
 • Hamburg Port Authority
 • Rail Net Denmark
 • Danish Ministry of Transport, Building and Housing
 • Swedish Transport Administration
 • Finnish Transport Agency
 • Finnish Transport Safety Agency
 • SKAT Transport
 • VAN Cargo S.A.
 • School of Business and Management of Technology of the Belarusian State University
 • Finnish Ministry of Transport and Communications
 • Rail Baltica coordinated by RB Rail AS
 • STRING network
 • Polish Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation

Budget

3 490 000 euro

Region Örebros del av budgeten: 165 840 euro (4,75%).

Ahmed Alaeddine

Projektledare logistik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021