Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Elväg Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro är ett av två pilotprojekt som utreds inom Trafikverkets program för elvägar. Uppdraget handlar om att testa en affärsmodell för elvägar för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten.

En undersökning om nyttan med att köra skytteltrafik mellan Hallsberg och Örebro visar att det är en bra idé att göra ett pilotförsök för elvägar på E20. Vägplanen beräknas vara klar för granskning under våren 2021. Eventuell byggnation beräknas till år 2022–2023.

Örebro län har ett av landets mest trafikerade stråk för tunga transporter och det finns en stor potential att genomföra en elvägspilot just här. Länet har en god strategisk position i landet: mitt i den nord-sydliga kopplingen mellan Norrland och kontinenten och mellan storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg.

Trafikverket utreder elvägar

Trafikverket menar att elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Därför studerar och utreder verket ett flertal aspekter inom området elvägar som:

  • teknik,
  • miljöeffekter,
  • kraftförsörjning och
  • regelverk både nationellt och med andra länder.

Förhoppningen är att utredningen ska leda till ett utbyggt elvägsnät i större skala över hela landet och Europa.

För Örebro län skulle en elväg mellan Hallsberg och Örebro vara viktig i omställningen till hållbara transporter för att kunna nå miljömålen till 2030. Det skulle vara ett steg på vägen för att nå målen både i den regionala utvecklingsstrategin och i Energi- och klimatprogrammet.

Sträckan Hallsberg-Örebro är pilotprojekt för elväg

Under sommaren 2019 blev sträckan Hallsberg-Örebro utvald som en av två sträckor som utreds inför byggande av ett pilotprojekt inom Trafikverkets program för elvägar. Till skillnad från de fyra demonstrationsanläggningar för elvägsteknik som Trafikverket tidigare arbetat med handlar dessa pilotprojekt om en längre sträcka där en affärsmodell för elvägar ska testas för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten. Under 2021 kommer beslut om vilken av de två sträckor som nu utreds som kommer bli en elvägspilot.

Parallellt pågår också ett regionalt arbete hos Trafikverket med upprättande av vägplan för sträckan där verket utreder sträckans förutsättningar att vara en elvägsanläggning.

Region Örebro läns arbete är att utreda intresse och förutsättningar för regionala aktörer att använda elvägen och att mobilisera aktuella aktörer i länet som har intresse av att delta och bidra i pilotprojektet. Arbetet ska säkra användandet av elväg vid ett färdigställande.

Region Örebro län ser mycket positivt på projektet och hoppas att vi inom en snar framtid har en elväg på plats där vi kan samla kunskap och vårt län kan visa vägen för andra.

Illustration: elväg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021