Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Elväg Hallsberg-Örebro

Sträckan mellan Hallsberg och Örebro är utvald att bli Sveriges första permanenta elväg. Trafikverket ska genomföra en elvägspilot där hela konceptet med elvägssytemet och kringtjänster ska verifieras och demonstreras i verkligheten.

Flygfoto motorvägen E18/E20

Örebro län har ett av landets mest trafikerade stråk för tunga transporter och det finns en stor potential att genomföra en elvägspilot just här. Länet har en god strategisk position i landet: mitt i den nord-sydliga kopplingen mellan Norrland och kontinenten och mellan storstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg.

Trafikverket utreder och bygger elvägar

Trafikverket menar att elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Därför studerar och utreder verket ett flertal aspekter inom området elvägar som:

  • teknik,
  • miljöeffekter,
  • kraftförsörjning och
  • regelverk både nationellt och med andra länder.

Förhoppningen är att utredningen ska leda till ett utbyggt elvägsnät i större skala över hela landet och Europa. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bygga en elvägspilot och finansierar det genom Nationell plan för transportinfrastruktur. Trafikverket har också i uppdrag att bygga 2 000 kilometer elväg till år 2030 och 3 000 kilometer till år 2035. 

För Örebro län är en elväg mellan Hallsberg och Örebro viktig i omställningen till hållbara transporter för att kunna nå miljömålen till 2030. Det skulle vara ett steg på vägen för att nå målen både i den regionala utvecklingsstrategin, strategin för hållbara transporter och Energi- och klimatprogrammet.

Sträckan Hallsberg-Örebro är pilotprojekt för elväg

I Sverige har Trafikverket testat elvägsteknik på fyra olika demonstrationsanläggningar. Nu vill de testa affärsmodell för att se hur konceptet elväg ska fungera i verkligheten när många transportörer vill använda anläggningen.

Parallellt pågår också ett regionalt arbete hos Trafikverket med upprättande av vägplan för sträckan där verket utreder sträckans förutsättningar att vara en elvägsanläggning.

Region Örebro läns arbete är att utreda intresse och förutsättningar för regionala aktörer att använda elvägen och att mobilisera aktuella aktörer i länet som har intresse av att delta och bidra i pilotprojektet. Arbetet ska säkra att det finns transportörer som vill använda elvägen när den är på plats.

Möjlighet till minskade kostnader och omställning

En undersökning om nyttan med att köra skytteltrafik mellan Hallsberg och Örebro från 2020 visar att det är en bra idé att göra ett pilotförsök för elvägar på E20. Eldrivna fordon är dyrare i inköp men billigare i drift och underhåll vilket ger företagen möjlighet att minska kostnader och samtidigt bidra till omställningen av transportsystemet. För företagen som ansluter sig till elvägspiloten kommer möjlighet för subventionerade investeringar att finnas.

Region Örebro län ser mycket positivt på projektet och hoppas att vi inom en snar framtid har en elväg på plats där vi kan samla kunskap och vårt län kan visa vägen för andra.

Några viktiga milstolpar på vägen till elväg

2018 – intresse kring elvägar väcks och ett nätverk med företag och akademi startas.

2019, februari – Sträckan E20 Hallsberg-Örebro anmäls till Trafikverket som kandidat för potentiell elvägspilot.

2019, juni - sträckan väljs ut som en av två potentiella elvägspiloter, tillsammans med riksväg 73 i Stockholms län.

2019-2020 – studie av förutsättningar för en elvägspilot i Örebro län tas fram med hjälp av näringsliv och akademi.

2020 – Trafikverket börjar ta fram vägplan, arbetet pågår till 2022

2021, juni – sträckan Hallsberg-Örebro väljs ut att bli elvägspilot och Sveriges första permanenta elväg

2022/2023 – byggstart

2026 – elvägen öppnas för trafik

Illustration: elväg
Karta över Örebro län där sträckan som ska bli elväg är markerad.

Kontakter

Maja Eriksson

Infrastrukturstrateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juli 2022