Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hej arbetsgivare!

Har du svårt att hitta personal med rätt kompetens för ditt företag? Det finns en lösning på det!

Ett bra sätt är att du som arbetsgivare börjar samverka med de som anordnar yrkesutbildningar i länet. Det här kan du göra i de program- eller yrkesråd som finns för just din bransch. Där pratar man om vilka behov ni arbetsgivare har när det gäller anställningsbar personal. De som utbildar kan då bättre forma utbildningarnas innehåll för att matcha era behov. Det leder till att människor är mer redo för att gå ut i arbete efter avslutad utbildning. En win-win, för dig, för den som ska jobba och för samhället. Här har vi listat alla gymnasier i Örebro län som har yrkesutbildningar. Ta kontakt med den skola som finns inom ditt område eller inom din bransch för att få veta mer hur du kan bidra och samtidigt få en bättre kompetensförsörjning till ditt företag!

Unga människor på jobbet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 februari 2023