Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Publicerad: 2022-02-03 14:56

Nu är det klart – fribeloppet kommer att slopas under det första kalenderhalvåret 2022. Riksdagen sa i går ja till förslagen i regeringens extra ändringsbudget och i dag har regeringen fattat beslut om den förordningsändring som krävs för att verkställa beslutet.

– Alla studenter som gör viktiga insatser i till exempel vården kan nu jobba utan att behöva oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN. Det här är en tillfällig förändring vi gör för att studenter ska kunna avlasta vården eller andra samhällsviktiga funktioner i den extraordinära situation som covid-19-pandemin innebär, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer på regeringen.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 februari 2022