Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regional testbädd

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Vi vill underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

En webbplats är under uppbyggnad och beräknas att vara färdig under år 2022.

En äldre dam med grått hår och glasögon sitter och tittar på en mobilskärm som en liten tjej runt 12-årsåldern håller i. Tjejen har brunt hår och tandställning. Hon ler.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Vi har kommit en bit på vägen, men har fortfarande en lång väg kvar att gå. 

Målet är att alla länsinvånare, oavsett funktionsvariation eller ålder, ska få bo i tillgängliga boendemiljöer med stöd av behovsanpassad välfärdsteknologi. Därför utvecklar Region Örebro län, tillsammans med sex kommuner, en användardriven testbädd för att fler ska känna sig trygga, självständiga och aktiva.

I stället för att varje kommun ska lösa sina utmaningar på egen hand samverkar vi för att möta och lösa gemensamma utmaningar. Tillsammans ser vi till att din och min pappa, mamma, syster, morfar, vän eller granne ska kunna leva ett bra liv. Nu och i framtiden.  

Vad är en testbädd?

En testbädd är en plattform som samlar den kunskap som är relevant för att lösa utmaningar i kommunerna, när det gäller utveckling av välfärdsteknologi som gynnar individen, samhället och näringslivet i Örebro län. 

Med hjälp av testbädden kommer flera olika aktörer i länet att samverka när det är dags att utveckla, testa och införa ny teknik eller nya arbetssätt. På så sätt kan företag i länet utveckla produkter som vi kan testa i rätt miljö, med rätt personer.

Projektet kommer att pågå mellan år 2021-2024.

Logotyper från sex kommuner: Region Örebro län, Örebro kommun, Askersunds kommun, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun

Syftet med projektet är att utveckla en regional testbädd som ska vara en samverkansplattform mellan kommuner, forskning och näringsliv. Kommunerna i länet är i behov av att (på ett innovativt och kvalitativt sätt) digitalisera sina verksamheter för att möta den demografiska utmaningen.

Projektet drivs som ett samverkansprojekt där Regional utveckling är projektägare och medverkande kommuner är Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Ljusnarsberg och Örebro. 

Det övergripande målet är att alla invånare, oavsett funktionsvariation och ålder, ska kunna leva självständiga och trygga liv i tillgängliga boendemiljöer med stöd av välfärdstekniktjänster. Vi når målet genom att driva en innovativ utveckling via den regionala testbädden. 

Projektmålet är att upparbeta testbädden med en stöd- och samverkansstruktur som ökar olika aktörers förmåga att testa välfärdsteknik och nya arbetssätt. Testbädden bidrar också till en ökad kunskap om e-hälsa och välfärdstjänster utifrån juridik, inköp och avtal, lönsamhet, etik, utvärdering och struktur för införande. 

Delmål och aktiviteter

  • Formalisera en struktur och organisation för testbädden
  • Design och utveckling av testbäddsmodell för välfärdsteknik
  • Genomförande av tester i testbäddens testmiljöer där kommunala verksamheter, invånare, forskare och näringslivsaktörer samskapar kring välfärdsteknik
  • Sprida erfarenheter av tester samt tydliggöra för företag och innovationer vilka behov av välfärdsteknik som finns

Kontakter

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional testbädd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 december 2021