Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Trumberg

Utvecklingsledare

Ann-Louise Gustafsson

Kommunikation/Administration

Camilla Pettersson

Utvecklingsledare

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

Johanna Bernström Högblom

Länsövergripande samordnare för suicidprevention Örebro län

Johanna Carlsson

Utvecklingsledare: Funktionshindrade

Johanna Ek

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Josefin Sejnelid

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Karin Brage

Utvecklingsledare: Digitalisering

Kristin Gustafsson

Utvecklingsledare: Äldre

Kristina Luhr

Utvecklingsledare: Äldre

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Margit Gehrke-Flyckt

Utvecklingsledare

Maria Lindborg

Utvecklingsledare

Peter Bergvall Virtanen

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Sanna Rådelius

Tjänstedesigner

Sara Norén

Processledare: Länsgemensam kompetensförsörjningsplan

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional Testbädd för Välfärdsteknik

Sofia Hadders

Projektledare: Unga våldsutövare i nära relation

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 20. Januar 2021