Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Civilsamhälle och projekt

Ett starkt föreningsliv och aktiva sociala företag är viktiga komponenter i en hållbar regional utveckling. Därför stärker vi förutsättningarna för civilsamhället och den sociala ekonomin genom att arbeta tillsammans med andra organisationer - regionalt, nationellt och internationellt. Här hittar du aktuella projekt och verksamheter vi är med och finansierar.

Möte i korridor

Föreningar och studieförbund i Örebro län

Här hittar du alla föreningar och studieförbund som får regionala stöd.

Sociala företag

Letar du efter sociala företag i Örebro län? Eller driver du eller vill starta ett socialt företag?

partnership for social innovation

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer är ett nätverk där offentlig verksamhet och civilsamhälle i länet möts. Syftet är att gemensamt möta

Se en film med presentationer av beviljade projekt 2021 som avslutades 2022.

Under 2021 beviljades nio organisationer stöd om 50 000 kronor vardera:

 • Awesome People för projektet Get Involved Rural
  Hållbar utveckling för unga på landsbygden i norra Örebro län, meningsfull fritid som stärker ungas psykiska hälsa och behov av en attraktiv landsbygd där unga kan delta i lösningar på utmaningar.
 • FPS Steget för projektet Förstudie för kartläggning
  Kartläggning kring möjligheterna till ett socialt företag som vänder sig till andra sociala företag och där personer med funktionsnedsättning är med i hela processen vilket motverkar diskriminering och stigmatisering av funktionsnedsättning.
 • Kooperativa Kultur- och Fritidsföreningen Trädet för projektet Arbetsintegrerad social verksamhet
  Förarbete inför en ansökan om en social investering till Örebro kommun. Få fler i arbete och rusta deltagare för arbetslivet genom socialt företagande. Återbruk, delningsekonomi och ett leksaksbibliotek.
 • Medborgarskolan för projektet Upptäckarna på Medborgarskolan – pojkar 6-9 år
  Öka pojkars delaktighet och upptäckarglädje i olika fritidsaktiviteter. Utforskande koncept med bredd, normkritisk ansats och socioekonomiskt perspektiv, Riktas till skolor och fritidsgårdar i Örebro där andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll är högre.
 • Villingen ekonomisk förening för projektet Förädlingsköket
  Lokala råvaror, liksom varor som annars skulle ha kastas. Handledning av utrikesfödda kvinnor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Helhetsgrepp med odling, förädling, integration och samarbeten sociala företag emellan.
 • Örebro Skateboard för projektet Skateboard i Örebro län
  Hur mobilisering och organisering kan skapas i ett sammanhang där det inte finns etablerade strukturer och tradition av organisering. Balans mellan tradition av spontanidrott i det offentliga rummet, kreativitet och organisering.
 • Örebro Stadsmission för projektet Förstudie Familjekedjan i norra länet
  Förutsättningar för insatser för att möta basbehov hos ekonomiskt utsatta familjer och skapa mötesplatser. Lokala partnerskap och konkreta insatser som motverkar barnfattigdom. Koppla ihop professionellt socialt arbete med ideella krafter, lärande och samverkan.
 • ÖSK Fotboll för projektet Främjande av psykisk hälsa i ÖSK Fotboll
  Arbete för psykisk hälsa inom idrotten genom främjande och förebyggande insatser samt beredskap vid tecken på psykisk ohälsa. RF-Sisu är samarbetspartner och kommer efter utvärdering att bidra till att sprida arbetssättet till övrig föreningsidrott i länet.
 • ÖSK Ungdom för projektet Social hållbarhet
  Ge ungdomar stöd och nå nya medlemmar med aktiviteter utanför själva idrotten. Faktiska behov utreds tillsammans med ungdomar och föräldrar. Sociala insatser som ger samhällsnytta, exempelvis integration, psykisk ohälsa, barnfetma.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 22. August 2022