Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förvaltningskansliet är en övergripande sammanhållande funktion som jobbar med olika stöd- och utvecklingsprocesser. Kansliet är indelat i tre enheter och här arbetar också utvecklingsledare med specifika uppdrag.

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

Administration

Niklas Lundgren

Enhetschef: Administration, tf Ekonomi

Ekonomi

Niklas Lundgren

Enhetschef: Administration, tf Ekonomi

Projektkontoret

Eva Getzman

Enhetschef: Projektkontoret

Förvaltningskansliet

Analys

IT

Minka Sarajlic

Förvaltningsledare: IT

Kommunikation

Jessica Jeppson

Kommunikatör

Rebecca Larsson

Kommunikatör

Anna Nordqvist

kommunikatör

Göran Schultz

Kommunikatör

Kontor

Gunn Svedberg

Kontorsvaktmästare

Ann-Sofie Alfredsson

Redovisningsekonom

Gordana Danqi

Administratör ekonomi

Ing-Marie Göthe

Redovisningschef

Johan Stenkvist

Administratör ekonomi/IT

Lena Westin

Redovisningsekonom

Ann-Sofi Windh

Projektekonom

Gordon Hahn

Utvecklingsledare

Mirela Redzic

Utvecklingsledare

Per Holmström

Utvecklingsledare

Zoltán Dóczi

Utvecklingsledare Internationella frågor, fil. dr

Ola Ström

Utvecklingsledare: Alfred Nobel

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021