Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

Anders Trumberg

Enhetschef Analys och strategi

Andreas Legnerot

Enhetschef: Ekonomi

Ann-Sofie Vennerstrand

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Karin Wallin

Områdeschef samhällsplanering och infrastruktur

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Niklas Lundgren

Enhetschef: HR, kommunikation och digitalisering

Therese Hjelseth

Områdeschef: Energi och klimat