Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kurser och konferenser

Innovationsledning
01
januari
2023

Utbildning i innovationsledning

söndag 01 januari - torsdag 06 mars 2025

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans
08
januari
2024

Prova på: Dans för personer med kognitiv svikt och demensdiagnos

måndag 08 januari - måndag 03 juni 2024

Kvinna och barn
15
maj
2024

Grundutbildning i MI

onsdag 15 maj - tisdag 11 juni 2024

Tvätta händerna
21
maj
2024

Välkommen till digital hygienombudsträff

tisdag 21 maj - torsdag 23 maj 2024

Livboj
27
maj
2024

Lunchwebbinarium - Suicidprevention i fysisk miljö

måndag 27 maj 2024

Mobil barn
28
maj
2024

Barns utsatthet på nätet

tisdag 28 maj 2024

Dans äldre
31
maj
2024
Parkbänk
04
juni
2024

Samsjuklighetsarbetet i Örebro län

tisdag 04 juni 2024

Handsprit
11
juni
2024

Utbildning i basal hygien och smittförebyggande åtgärder inför sommaren 2024

tisdag 11 juni - torsdag 13 juni 2024

Skolungdomar
23
augusti
2024

Socialtjänstens arbete med barn och unga

fredag 23 augusti - fredag 25 oktober 2024

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans
02
september
2024

Prova på: Dans för personer med kognitiv svikt och demensdiagnos

måndag 02 september - fredag 29 november 2024

Utbildning
05
september
2024

Att leda utan att vara chef

torsdag 05 september - torsdag 05 december 2024

Liten pojke
09
september
2024
Liten pojke
10
september
2024

Barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp - seminarium om ösft

tisdag 10 september - fredag 13 september 2024

Handsprit
12
september
2024

Digital hygienombudsträff september

torsdag 12 september 2024

Sprita händerna
20
september
2024

Smittförebyggande åtgärder ur ett chefsperspektiv

fredag 20 september - tisdag 24 september 2024