Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Scenkonst utanför tätort

För dig som bor utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet har Region Örebro län en riktad satsning för professionell teater och scenkonst på små orter: Scenkonst utanför tätort.

Syfte

Scenkonst utanför tätort ska stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden, få deras lokaler att bli aktiva kulturella mötesplatser, öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter, få fler spelplatser och speltillfällen för professionella aktörer samt synliggöra hela Örebro län.

Två gånger om året arrangeras nätverksträffar där de som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden i Örebro län är välkomna.

Samverkansparter

Region Örebro län driver Scenkonst utanför tätort och samverkar i vissa delar med Riksteatern Örebro län.

Finansiering

Scenkonst utanför tätort finansieras av Region Örebro län.

Kontakte

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 17. August 2023