Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Företagsstöd

Genom olika typer av stöd bidrar Region Örebro län till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet. Här kan du som driver företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Vi finansierar även projekt som bidrar till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Företagsstöd

Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte. För att kunna söka stöd finns det en del krav och kriterier som företaget måste uppfylla. Därför är det viktigt att du läser igenom all text som finns nedan. Genom stöden vill vi bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan. 

Du kan söka stöd inom dessa områden

  • Investeringar i byggnader och maskiner
  • Konsultinsatser
  • Mikrostöd - mindre investeringar för mindre företag
  • Innovationsstöd för nystartade företag
  • Affärsutvecklingscheckar
  • Stöd till kommersiell service
  • Omställningscheckar  

Läs mer om våra stöd och projektmedel här.

Business Region Örebro (BRO)

Är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.

Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro en permanent verksamhet. Region Örebro län har gett Örebro kommun i uppdrag att leda det operativa arbetet i Business Region Örebro. Styrgrupp består av kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande och träffas fyra gånger per år. Ordförande för styrgruppen är Charlotta Englund (C), som är regionråd och även ordförande för nämnden för regional tillväxt på Region Örebro län. Ledningsgruppen är ett nav i verksamheten och utgörs av näringslivschefer eller motsvarande från alla kommunerna samt verksamhetsledare och koordinatorer från Business Region Örebro.

Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften. Resterande finansiering kommer från de samverkande kommunerna med 10 kr/invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in med in kind-resurser i form av tid.

Läs mer om Business Region Orebro här.

BRO.PNG

Smart Move

Smart Move är vårt samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i Örebroregionen. Initiativet drivs av Business Region Örebro och Örebrokompaniet i nära samarbete med Handelskammaren i Mälardalen samt Örebro universitet.

Läs mer om projektet här. 

img-smartmove.jpg

Kontakta Business Region Örebro 

Jenny Johansson, Marketing Manager

Telefon: +46 (0)19 21 13 78

E-post: jenny.f.johansson@orebro.se

Kontakte

Områdeschef Näringslivsutveckling

Kristina Eklöf

Områdeschef Näringslivsutveckling

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 2. April 2024