Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Jenny Ahlgren

Företagskoordinator: Turism

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 13. November 2023